Fundacja

Ogłoszenia

  04 października 2018 Wszystkie piątki każdego miesiąca, kiedy nie będą miały miejsca konkretne wydarzenia jak laboratoria, wykłady, koncerty, warsztaty, czy inne, będą nazwane „Piątkami otwartymi”. W godzinach od 1800 do 2100 tymczasowa siedziba fundacji będzie otwarta dla każdego, kto…

Wprowadzenie

Program i podłoże inspiracji działania Fundacji U Źródeł Rzeczywistość i jej zagrożenia W ostatnich dwóch stuleciach nastąpił przyśpieszony rozwój nauki, a w ślad za nim i technologii, która stała się udziałem życia codziennego prawie każdego człowieka. Proces ten spowodował, wyraźnie…

Wsparcie

Wspierają nas “Umbrella” – Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych www.fundacja-umbrella.org.pl Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych “Sektor 3” www.sektor3.wroclaw.pl Fundacja Aktywny Senior www.f-as.pl Fundacja Dom Pokoju www.dompokoju.org Akademia Rozwoju Umiejętności www.akademiaru.pl NTV – Niezależna telewizja www.niezaleznatelewizja.pl Wrocławska Drukarnia Naukowa PWN Sp. z…

Zarząd

Prezes Zarządu: Leszek Wieliczko – założyciel Fundacji U Źródeł. W jej ramach prowadzi spotkania Laboratorium Filozoficznego i Laboratorium Uważności. Jest organizatorem spotkań Koła Studyjnego Świadomego Zdrowia. Zajmuje się filozofią i duchowością, a także zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Jest…

Cele

Fundacja prowadzi swoje działania w obrębie kultury, sztuki, tradycji, rozwoju osobistego, ochrony środowiska naturalnego, a także nauki, edukacji i wychowania. W zakresie poszczególnych obszarów aktywności Fundacja może organizować różnego typu wydarzenia, jak choćby wykłady, odczyty, warsztaty, zdarzenia artystyczne, koncerty muzyczne,…

Statut i sprawozdania

Poniżej znajdują się dokumenty Fundacji: Statut oraz sprawozdania roczne Pliki: Statut Fundacji Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Sprawozdanie finansowe za rok 2016 Sprawozdanie merytoryczne za…

Witamy

Fundacja U Źródeł to ośrodek poszukiwań i badań twórczych na gruncie kultury, sztuki, filozofii i duchowości. Fundacja powołana do istnienia w styczniu 2014 r., jest organizacją niezależną i pozarządową. Posiada status prawny. Fundacja poszukując u źródeł, jak to wynika z…

<< Starsze