Budowa ośrodka

Program działania Ośrodka poszukiwań i badań twórczych

Istotą działania Ośrodka poszukiwań i badań twórczych, powołanego przez Fundację U Źródeł, jest skupienie wokół siebie ludzi, którzy przemierzając życie, jednocześnie badają je i doświadczają w sposób uważny i świadomy. W odpowiednio przygotowanych warunkach ich wiedza i poszukiwania będą kumulowały się i znajdą swój wyraz we wspólnych przedsięwzięciach. Zetknięcie różnych osobowości, pozwoli wzbogacić i poszerzyć zakres poszukiwań. Metoda polegająca na dialogu, odnajdywaniu odpowiedzi i podpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania dotyczące celu i sensu istnienia, zrozumienia kim jest istota ludzka, skąd pochodzi człowiek, jaki jest cel jego istnienia, pozwoli poprowadzić badania nad formami komunikacji międzyludzkiej, przy zastosowaniu najprostszych jej elementów. Pomoże także w odnajdywaniu predyspozycji i zdolności, a także mocy w uczestnikach, jak i w relacjach pomiędzy nimi, na zupełnie innym poziomie jakościowym, niż to ma miejsce w życiu codziennym.

Położenie ośrodka w naturalnym środowisku, z dala od cywilizacyjnego zgiełku, ma ułatwić skupienie uwagi i umożliwić zharmonizowanie jego działań w powiązaniu z prawami natury, jako istotnego elementu powodzenia całej pracy.

LW