Witamy

Fundacja U Źródeł to ośrodek poszukiwań i badań twórczych na gruncie kultury, sztuki, filozofii i duchowości. Fundacja powołana do istnienia w styczniu 2014 r., jest organizacją niezależną i pozarządową. Posiada status prawny.

Fundacja poszukując u źródeł, jak to wynika z jej nazwy, aktywność swoją przejawia w czterech podstawowych działach i są one ze sobą powiązane. Należą do nich filozofia-duchowość, kultura-sztuka, zdrowie i ochrona środowiska naturalnego. Działania jej mają charakter publiczny, a dokumentacja widoczna jest także na You Tube i Facebooku.

Fundacja korzysta z różnych form aktywności. Są to laboratoria, warsztaty, wykłady i inne. Jej działania oscylują między innymi wokół takich form komunikacji międzyludzkiej, które umożliwiają twórczą aktywność każdego uczestnika i służą zrozumieniu w obu kierunkach. Prosty język wypowiedzi, odwołanie do własnych przemyśleń, wiedzy i doświadczeń, to cechy charakteryzujące możliwość budowania konstruktywnego dialogu.

Działania w fundacji mają charakter społeczny, opierają się także na wolontariacie. Kontaktować się z nami można telefonicznie, drogą e-mail lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt. Jesteśmy otwarci na propozycje z zewnątrz i możliwość współpracy. Życzymy wszystkim pomyślności.

LW

Muzyka Sfer – Krzysztof Pawczuk