Koło studyjne świadomego zdrowia

Pełne zdrowie i dobre samopoczucie jest dla człowieka najważniejszym dobrem. Ale jak żyć, by ten stan był trwały, a jeżeli już ulegnie zachwianiu, to jak postępować, aby go przywrócić. To dwa kluczowe zagadnienia, które są przedmiotem zgłębiania wiedzy na spotkaniach „Koła studyjnego świadomego zdrowia”. Punktem wyjścia do wszelkich rozważań jest holistyczne podejście do człowieka, co oznacza, że jest on postrzegany całościowo, a więc zarówno na poziomie psychicznym, duchowym i biologicznym. Żaden proces mający miejsce w organizmie nie przebiega w oderwaniu od pozostałych i nie jest pozbawiony przyczyny. Dlatego na spotkaniach uczymy się, jak obserwować swój organizm i stany emocjonalne jakim podlegamy. To miejsce, w którym dzielimy się doświadczeniami w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, uczymy się wyciągać wnioski i przyjmować strategię postępowania, by zminimalizować częstotliwość tzw. „zachorowań” , a także skutecznie spłycić ich przebieg, poprzez w miarę wczesne odkrywanie przyczyn zaburzeń i rozwiązywanie ich w zarodku.

Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu, o stałej porze dnia i tygodnia, są otwarte, czyli każdy może w nich uczestniczyć i są bezpłatne.

Trochę historii:

W 2011 r. zawiązało się we Wrocławiu „Koło sympatyków GNM”. Założyli je absolwenci trzystopniowego cyklu seminaryjnego – Programu Edukacyjnego GNM, by utrwalać i pogłębiać wiedzę o biologicznych prawidłowościach zachodzących procesów w organizmie ludzkim. Wiedza ta oparta jest na podstawach naukowych odkrytych przez dr med. Ryke Geerd`a Hamera. Poświęcił on swoje życie, by w konsekwencji wypracować żelazną regułę 5 Praw Natury. Comiesięczne spotkania wrocławskiego koła w następnych latach, pozwalały uczestnikom konfrontować swoją wiedzę między sobą, a także uczyć się odnajdywać jej rozumienie w codziennym normalnym życiu, narażonym na stresy i różne nieprzewidywalne sytuacje. Baczne obserwowanie własnego organizmu, w kontekście znajomości 5 Praw Natury, pozwala w spokoju i zrozumieniu przyjmować wszelkie procesy naprawcze, w które wyposażony jest każdy organizm ludzki od momentu poczęcia.

Na początku 2014 r. Fundacja U Źródeł, przejęła pod swoje skrzydła działalność koła pod nazwą „Koło sympatyków 5 Praw Natury”, a później rozszerzając zakres wiedzy o inne jeszcze zagadnienia związane z pełnym zdrowiem i higienicznym trybem życia, nadała nową nazwę, jako „Koło studyjne świadomego zdrowia”, pod którą funkcjonuje do dzisiaj.

W najnowszej odsłonie przebieg spotkań podzielony jest na dwie części z przerwą pomiędzy nimi. Pierwsza ma charakter dydaktyczny, połączona jest najczęściej z wykładem na określony temat, druga natomiast jest dzieleniem się przez uczestników spotkania między sobą doświadczeniem, konkretnymi przykładami z własnego życia, w jaki sposób rozwiązują swoje problemy zdrowotne i inne.

Jak już wcześniej była o tym mowa spotkania są bezpłatne, termin kolejnego, jak i tematyka poruszanych zagadnień, ogłaszane są kilka dni wcześniej, w zakładce Aktualności. Każdy kogo interesuje ta problematyka, może w nich brać udział. Zgłaszając swój akces uczestnictwa na adres Fundacji, można dodatkowo otrzymać drogą e-mail informację o zbliżającym się terminie, by móc ująć go w swoim harmonogramie.

Na koniec chcę powiedzieć, że są we Wrocławiu dwa ośrodki, które zajmują się szerzeniem wiedzy o naukach dr Hamera. Mają one swoje strony internetowe, prowadzą seminaria, a także terapie w oparciu o 5 Praw Natury. Oto linki poniżej:

5 Praw Natury
Germańska, Medycyna Praw Natury

Zapraszam osoby zainteresowane, do szukania odpowiedzi na pytania, problemy związane ze zdrowiem na tych właśnie stronach.

LW