Wybrane strony ekologiczne

Na stronie tej umieszczane będą informacje, jak i linki nie zawsze wprost odnoszące się do ekologii. Życie w środowisku naturalnym, to nie tylko zagospodarowanie otaczającej przestrzeni, to zrozumienie praw rządzących przyrodą, by móc z nią współistnieć na zasadach partnerskich. To również budowanie relacji międzyludzkich umożliwiających unikanie tego wszystkiego, co jest negatywnym obrazem dzisiejszej cywilizacji technicznej. Są, to problemy złożone. Wychodzenie ze środowisk wielkomiejskich, czy też bezpośrednio związanych z powszechnym trendem rozwoju, wiąże się z głębokim przewartościowaniem norm, nawyków, przyzwyczajeń, które były dotychczasowymi wzorcami życia. Dodatkową trudnością jest to, że nowy sposób życia jest wyzwaniem, które nie ma oparcia w doświadczeniu i gotowych rozwiązaniach. Dlatego ważne jest wyczucie intuicyjne, ale równie niezbędna mądrość w rozpoznawaniu problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Pomocne mogą być również zdobyte doświadczenia innych, do których można dotrzeć poprzez Internet. Chcielibyśmy wspierać te poszukiwania, tym bardziej, że jest to i nasz cel, zaistnieć w przestrzeni wolnej i pełnej harmonii ze środowiskiem naturalnym. Na początek, poniżej, zostanie umieszczonych kilka linków do portali bez komentarza. W między czasie będą one weryfikowane, pojawią się inne, a także komentarze nasze, mówiące o tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

LW

Linki

cohabitat

Fundacja Cohabitat

Cohabitat to ruch społeczny, sieć ludzi, organizacji, przedsiębiorstw i instytucji…

www.cohabitat.net

plemie_sanu

Fundacja Plemię Sanu

Strona informacyjna o Fundacji Plemię Sanu i Projekcie Wioska Naturalna…

www.san-tribe.free.ngo.pl

summerhill

A. S. Neill Summerhill School

Dziś na całym świecie edukacja zmierza w kierunku coraz większej ilości testów i sprawdzianów…

www.summerhillschool.co.uk

pistis

Pistis – świecki portal uduchowiony

Portal Pistis jest całkowicie świecką inicjatywą, nie związaną z żadnym wyznaniem, kościołem, czy denominacją…

www.pistis.pl

organic_art_syntony

Organic Art Syntony

Aktywna i receptywna, werbalna i niewerbalna, grupowa i indywidualna forma profilaktyki lub terapii…

www.muzykoterapiaorganiczna.wordpress.com

fenghuagong

Fanghugang

Ruch, praca z ciałem, zdrowie, przyroda, świeże powietrze, góry, wysiłek, wędrówka, wspinanie się na szczyty, poznawanie nowych ludzi i…

www.fenghuagong.wordpress.com