Ekowioski

Dział związany z Centrum Informacji Ekologicznej jest obecnie w budowie. Prowadzimy rozmowy z różnymi już istniejącymi ośrodkami w celu nawiązania z nimi współpracy, w zakresie wymiany myśli i informacji, a także realizowania wspólnych przedsięwzięć.

Wstawiony powyżej krótki filmik pt. ”Osada RAJ” pokazuje jak ogromna może być determinacja w ludziach, by przeciwstawiać się okaleczonej współczesnej rzeczywistości. To droga pod prąd. Próba odnalezienia jedności ze światem, tym obiektywnym, którego człowiek jest tylko cząstką, jest niezmiernie trudna i często przebiega w osamotnieniu i izolacji.  Dlatego wszystkie pojedyncze akty doświadczania alternatywnych sposobów życia, rozproszone na całej kuli ziemskiej warto przybliżać. Wymykają się one z pod kontroli elit rządzących poprzez Internet, który umożliwia jeszcze, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na tym polu.  To również cenna informacja dla tych, którzy zaczynają dostrzegać anomalie dzisiejszych czasów i w związku z tym mogą utwierdzić się w przekonaniu, że nie są nienormalni i odosobnieni w swoim sposobie myślenia. To również może być bodziec dla innych, którzy już są gotowi, by się odważyć i podjąć wyzwanie.

Ekowiosek, siedlisk ekologicznych, indywidualnych gospodarstw w środowisku naturalnym przybywa z każdym rokiem i w ślad za nimi pojawiają się nowe portale, strony internetowe i blogi, na których przedstawiane są sposoby ich powstawania, a także omawiane warunki codziennej egzystencji z ich problemami i sukcesami. Aby wyłuskać z internetowego rozproszenia wiele cennych informacji, a także umożliwić wymianę myśli i doświadczeń Ekoosada Bardo w Kotlinie kłodzkiej uruchomiła portal będący linkownią i forum:

Ekoosada.pl - promo

W późniejszym czasie będziemy chcieli usystematyzować wspólnie z innymi ośrodkami ekologicznymi całą dostępną wiedzę na temat osiedlania się w środowisku naturalnym, budownictwa, hodowli i upraw, jak również organizowania życia codziennego w powiązaniu z rozwojem duchowym.

LW

Linki

akademia_bosej_stopyAkademia Bosej Stopy

Akademia Bosej Stopy jest alternatywną jednostką edukacyjną ukierunkowaną na praktyczną wiedzę i umiejętności…

www.mamaziemia.pl

polskie_stowarzyszeniePolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian

Stowarzyszenie jest formalną organizacją zajmującą się działalnością na rzecz Indian obu Ameryk…

www.pspi.org.pl

osada_rodzianOsada Rodzian

Wspólną płaszczyzną porozumienia jest nasza fascynacja odtwórstwem historycznym epoki wczesnego średniowiecza i pasja…

www.rodzianie.com