Cele

Fundacja prowadzi swoje działania w obrębie kultury, sztuki, tradycji, rozwoju osobistego, ochrony środowiska naturalnego, a także nauki, edukacji i wychowania.

W zakresie poszczególnych obszarów aktywności Fundacja może organizować różnego typu wydarzenia, jak choćby wykłady, odczyty, warsztaty, zdarzenia artystyczne, koncerty muzyczne, spektakle, widowiska, spotkania poetyckie i inne.

Ponadto może realizować wyprawy i ekspedycje zgłębiające różne tradycje kulturowe.

Fundacja prowadzi działalność publicystyczną i wydawniczą, a także informacyjną stronę wydarzeń ekologicznych i Koło studyjne świadomego zdrowia.

Kolejnym obszarem aktywności jest Ośrodek działań twórczych, w którym prowadzone są warsztaty i laboratoria komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem dialogu filozoficznego, medytacji, komunikacji poprzez dźwięk i ruch.

Działalność Fundacji realizowana jest w czterech działach:

  1. Ośrodek poszukiwań i badań twórczych
  2. Kultura i tradycja
  3. Centrum informacji ekologicznej
  4. Zdrowie i higieniczny tryb życia

Za każdy z tych obszarów odpowiadają osoby prowadzące dane działy:

  1. Ośrodek poszukiwań i badań twórczych – Leszek Wieliczko
  2. Kultura i tradycja
  3. Centrum informacji ekologicznej
  4. Zdrowie i higieniczny tryb życia