Wykłady, prelekcje, opowieści

Kultura,tradycjaiduchowość–światkrytycznegomyślenia,docieraniedoźródeł,byzrozumiećzawiłościwspółczesności,wzrównoważonymbycieiwolnymwyborzedrogiżycia.

Spotkania z poetą i podróżnikiem – Leszkiem Brągielem

Zarys tematów opowieści, wykładów i prezentacji rozszerzających wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych (historii, literatury, sztuki, geografii i wiedzy o społeczeństwie).

Opowieści z podroży, wykłady rozszerzone o prezentacje eksponatów ze zbiorów autora (stroje, instrumenty muzyczne, broń, różnorodne przedmioty użytkowe itp. Podczas spotkań istnieje możliwość przebierania się w oryginalne stroje historyczne.

Autorskie spotkania literackie, poetyckie…

Poziom merytoryczny spotkań modyfikowany jest w zależności od wieku i przygotowania publiczności i przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osób dorosłych.

 1. Ukraina… i Polska

 • Poetycka wędrówka po Wielkiej Sarmacji

Z poezją od Bałtyku po Morze Czarne

Warsztaty poetyckie.

Autorskie spotkanie poetyckie prezentujqce tomik “Wędrówki po Ukrainie” oraz najnowsze teksty poety

 • Śladami Mickiewicza – od Białorusi po Krym i Stambuł

Nowogródek

Świteź

Odessa

Akerman

Stepy Kozłowa

Eupatoria

Czatyrdach

Ajudach

Turcja Starnbuł Adampol

“Świteź”, “Dziady”, “Sonety odeskie”, “Sonety krymskie” itd.

 • Opowieści o Z. Krasióskim, J. Słowackim, M. Czajkowskim

Okopy Świętej Trójcy

Zamek Kaniowski

Stambuł

Poezja i muzyka ukrainna – dumy ukraińskie i … polskie. Lutnia, teorban i bandura

 • Opowieść o tragicznym życiu i śmierci Brunona Schulza

Drohobycz, Truskawiec

 • Opowieści z huculskich połonin i Stanisławie Vincenzu

 • Szlakiem bohaterów

H. Sienkiewicz – “Ogniem i mieczem”, “Pan Wołodyjowski”

Lwów, Stanisławów, Kamieniec Podolski, Chocim, Kijów, Kaniów, Dzikie Pola

 • Historia ziem Ukrainy i ziem ruskich I Rzeczpospolitej

Tysiąclecia rządów kobiet – kultura trypolska

Amazonki

Najazdy krwawych koczowników i początki Sarmacji

Tajemnice i zagadki “Świętej Rusi”

 • Muzułmanie a Polska i Ruś

Śladami Minaretów. Minaret z Matką Boską

Wojny polsko – tureckie, wojny tatarskie

Polacy pod sztandarami islamu (min. Sadyk Pasza oraz … )

 • Kozacy – dzieje i obyczaje kozaków

Kozacy Rzeczpospolitej

ukraińscy, rosyjscy, … tureccy

Kozackim szlakiem

Czarnomorskie, kozackie pochody. Czajki pod Stambułem

Sicz zaporoska

Wojny kozackie i … dumki kozackie

 • Podolskim szlakiem

 • Huculszczyzna

Wędrówki po europejskiej Atlantydzie

Etnografia Huculszczyzny – Legendy, mity, troista muzyka znad Czarnego Czeremoszu Ostatni szaman

 • Sarmatyzm

 • Współczesne problemy historii Ukrainy i Polski

 1. Krym dzieje i mity

 2. Mongolia

Mongolia tajemnicze serce Azji

a pośród opowieści o Mongolii

Dzieje, tradycje i mity Mongolii

Historia niezwykłego imperium

Ze stepów Mongolii … po Ziemię Kłodzką

Poszukiwanie zaginionego złota Czyngis – chana

Skarb krwawego barona

Tajemnice pustyni Gobi

Szambala – ukryty świat

Ałtaj – kolebka ludów

 1. Wędrówki po Białej i Czarnej Rusi

Historyczno- literacka podróż po Białorusi

Sprawa Rejtana

 1. Syria

Wędrówka od bram Damaszku

przez zasypaną w pustyni stolicę wielkiej cesarzowej Zenobii

po zamki Krzyżowców u podnóża Libanu

Sumerowie, pierwszy w świecie alfabet, Aramejczycy, nawrócenie Pawła, Palmira,

krzyżowcy i Saladyn,

Aleppo … i polskie ślady

 1. Armenia

Kolebka cywilizacji

Ararat i poszukiwacze zaginionej arki

 1. Norwegia

Wikingowie – na długich łodziach ku krańcom świata

Sagi

Wędrówka po Norwegii

 1. Francja

Prowansja – w podmuchach mistrala

 1. Przekraczając Himalaje – wędrówka przez Kaszmir i Ladakh

 2. Chiny

Podroż od Wielkiego Muru po Rzekę Perłową

 1. Czechy ( … i Morawy)

Nieznany sąsiadopowieści o historii, literaturze i sztuce

Wędrówki po Czechach i Morawach

Wielka Morawa, Cyryl i Metody, Dąbrówka, Brzetysław, Wacław, Husyci… po Szwejka i Havla

 1. Tajemniczy Słowianie

Dzieje Słowian

Zagadki i tajemnice historii Słowian

Nasze słowiańskie dziedzictwo

 1. Turcja

Początki ludzkiej cywilizacji

Rewolucja neolityczna

Troja

Stal i rydwany

Turcja rzymsko bizantyjska

Potęga II Rzymu … Haga Sofia

Turcy – zwycięski pochód z centralnej Azji do centralnej Europy (Wiedeń)

Historia, sztuka, krajobrazy i współczesność Turcji

 1. Niezwykłe i niewyjaśnione

Opowieść o wędrówce do niezwykłych miejsc na Ziemi

Tę listę można potraktować jako zarys obszaru tematycznego. Powyższe zestawienie, to wybór możliwości. Tematy te można również ze sobą łączyć.


Informacja o autorze

leszek_bragielLeszek Brągiel z Ogrodu Górskiego Wiatru w Górach Złotych (Ziemia Kłodzka) z pogranicza polsko – czesko – morawskiego.

Urodzony w 1954 roku. Poeta, opowiadacz, filozof, fotograf, podróżnik, wędrowiec. Przemierzył m.in. Chiny, Indie (w tym Himalaje), Mongolię, Turcję, Syrię, Armenię, Azerbejdżan, Rumunię, Bułgarię, Węgry, Czechy, Słowację, Rosję, Ukrainę, Białoruś, Francję, Niemcy, Austrię, Anglię, Belgię, Włochy, Norwegię, po Singapur i Malezję.

Twórca wystaw fotograficznych, opowieści i pieśni. Organizator, współorganizator i uczestnik wydarzeń artystycznych w różnych rejonach Polski przedstawiających kultury różnych krajów i epok.

Założyciel Ogrodu Górskiego Wiatru w Górach Złotych – miejsca spotkań i prezentacji różnorodnych form sztuki, goszczący artystów z wielu stron świata min. Japonii, Iranu, Izraela, Rosji, Ukrainy, Czech, Mongolii. Teksty i fot. publikował w polskich i zagranicznych pismach literackich min. „Metafora”, „Okolice Poetów”, „Radostowa”, „Scena”, „Kurier Krivbasu” i „Zolota Pektoral” (Ukraina), „Svetlik” (Czechy), „Stawanger Aftenblad” (Norwegia).

Teksty autorstwa L. Brągiela tłumaczone były min. na język ukraiński (A.Porytko), rosyjski (T.Izotowa), czeski (F.Vseticka).

W 2007 roku wydał zbiór poezji, prozy i fotografii zatytułowanych „Wędrówki po Ukrainie”. W 2011 roku ukazało się drugie, rozszerzone (dwujęzyczne polsko-ukraińskie) wydanie “Wędrówek po Ukrainie”. Teksty poety z tego tomiku prezentowane były na wieczorach autorskich – spektaklach z udziałem zespołów i muzyków – „Nova Radist”, „Chair”, Tarasa Kompanichenki, Ostapa Kindrachuka, Danilo Pretsova (min. we Wrocławiu, Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku Zdroju, Ołomuńcu (Czechy), Kijowie (Ukraina), Sudaku i Eski Kermen (Ukraina -Krym).

Leszek Brągiel przedstawiany był w wielu audycjach radiowych (min. PR III Polskiego Radia), reportażach telewizyjnych (min. PR I i II TVP) i artykułach prasowych (min. „Gazeta Wyborcza”, ”Newsweek”).

Od lat działa również na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Kłodzkiej prowadząc wykłady, spotkania edukacyjne i artystyczne, koncerty, warsztaty, dla młodzieży szkolnej i dorosłych w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury itp.’, oraz na terenie Ogrodu Górskiego Wiatru.