Ogłoszenia

 

15 lipca 2019

Ogłoszenie
o wynikach Konkursu na Prezesa Zarządu Fundacji U Źródeł

W ramach przeprowadzonego Konkursu na Prezesa Zarządu Fundacji U Źródeł, Komisja Konkursowa zakwalifikowała trzy oferty spełniające wymogi formalne. Po przeprowadzonych rozmowach z kandydatami, na zasadach konsensusu, Komisja Konkursowa dokonała wyboru Pana dr Marka Janiaka jako kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji U Źródeł.
Komisja Konkursowa

 

 

3 czerwca 2019

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu
Fundacji U Źródeł
Wrocław

OGŁOSZENIE

REGULAMIN KONKURSU

 

 

24 grudnia 2018
W wigilię świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim miłości, zrozumienia, pogodzenia się ze sobą nawzajem… Z nagrania STUDIA VTV1: Spotkanie wigilijne w STUDIO VTV (link:https://youtu.be/LVVAFuKUO90) wyodrębniłem życzenia, które składam wszystkim. Oto one poniżej.

 

04 października 2018
Wszystkie piątki każdego miesiąca, kiedy nie będą miały miejsca konkretne wydarzenia jak laboratoria, wykłady, koncerty, warsztaty, czy inne, będą nazwane „Piątkami otwartymi”.
W godzinach od 1800 do 2100 tymczasowa siedziba fundacji będzie otwarta dla każdego, kto będzie chciał porozmawiać z kimkolwiek, czy ze mną, a może wyciszyć się, zaproponować jakiś rodzaj ekspresji. Na miejscu nie zabraknie herbaty, kawy. Każdy jest zaproszony. Dla pewności lepiej sprawdzić telefonicznie: 695 921 724
LW

 

03 września 2018
Po okresie wakacyjnym Fundacja U Źródeł wznawia swoje działania we współpracy z Fundacją NON Licet w nowej lokalizacji przy ul. Stalowej 6A we Wrocławiu (wejście od podwórka z prawej strony). Szczegóły dotyczące wydarzeń jak i program rozwoju i ustalenia bieżące zostaną przedstawione na spotkaniu otwartym 14 września 2018 r. o godz. 1800. Będzie to także i dla uczestników możliwość podzielenia się swoimi uwagami, sugestiami, czy też propozycjami.

 

 

7 stycznia 2015
Dwa lata działalności fundacji potwierdziły społeczną potrzebę uruchomionych projektów. Dalsza ich kontynuacja i rozwój potrzebują stworzenia warunków, które je zabezpieczą. Własna siedziba, z pomieszczeniami na różne typy działań umożliwi ich rozwinięcie. Jednoczenie będzie gwarancją niezakłóconego ich rozwoju. Projekty te opierają się na poszukiwaniach i badaniach w obszarze rozwoju osobistego i mają charakter długofalowy. Nawet w sytuacji zdarzeń jednostkowych istnieje ścisły związek pomiędzy nimi, a konsekwencją jest przechodzenie z poziomu obecnego na bardziej wnikliwy i dlatego nie mogą gubić swej ciągłości, czy też zostać przerwane. Penetrowanie źródeł ma przynieść wymierny efekt wychodzenia poza standardy aktywności i być aktem twórczym spoza granic pojmowania, odnajdującym swoje uzasadnienie w obecnej rzeczywistości, jako inspiracja do kształtowania nowych wartości.
LW

 

15 czerwca 2014
Pragnę poinformować, że w lipcu i sierpniu Koło ma przerwę wakacyjną. Następne spotkanie odbędzie się 11 września 2014r o godz. 16.30 w Sektorze 3 na ul. Legnickiej 65. Poza stałymi członkami koła, jeżeli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem w spotkaniach, to informuję, że spotkania są bezpłatne i prosiłbym tylko o zgłoszenie swojego akcesu uczestnictwa drogą e-mail na adres fundacji, ponieważ wiąże się to z wielkością wynajętej sali. Ponadto mogą być Państwo na tydzień przed spotkaniem poinformowani w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie wydarzenia.
LW

 

22 czerwca 2014
We wrześniu br. rozpocznie swoją działalność Laboratorium filozoficzne. Na pierwszy spotkaniu zostanie ustalona częstotliwość następnych spotkań, a także miejsce, dzień tygodnia jak i godzina i czas ich trwania. Ważne jest, by osoby zainteresowane uczestnictwem zgłosiły swój akces wcześniej, drogą e-mail, na adres fundacji, z informacją między innymi o tym, w jakich dniach tygodnia w miesiącu i godzinach dysponują wolnym czasem. Do osób tych na początku września zostanie wysłana informacja o terminie, godzinie i miejscu pierwszego spotkania.
Laboratorium filozoficzne będzie polem dyskusji i rozważań na wiele różnych tematów związanych przede wszystkim z możliwościami odnalezienia się człowieka w dzisiejszej rzeczywistości. Współczesna cywilizacja i środowisko naturalne, to bieguny nie idące w parze jedną drogą w swym rozwoju. Przywracanie dzisiejszym czasom tradycji duchowych wielu kultur sięgających czasów sprzed naszej ery, odkrycia naukowe ostatnich dwóch wieków, szczególnie w dziedzinie fizyki, psychologii i nauk społecznych, osiągnięcia technologiczne i wiele innych, doprowadziły dzisiaj do coraz bardziej drastycznego oddzielenia człowieka od środowiska naturalnego. Dodatkowo nastąpiło w wielu przypadkach pomieszanie pojęć w potocznym ich stosowaniu. Wieloznaczność rodzi wielość interpretacji i sposobów rozumienia, często nie mających odniesienia do własnych doświadczeń i utrudniających skuteczną komunikację pomiędzy, w działaniach twórczych. Dlatego laboratorium filozoficzne mając na uwadze w swych podstawach szukanie sensu i celu istnienia życia człowieka, chce weryfikować, ujednolicać i budować konsensus porozumienia na drodze rozwoju. Kilka dodatkowych informacji można znaleźć w zakładce Warsztaty i laboratoria.
LW