codzienność

Laboratorium filozoficzne

Laboratorium filozoficzne

W piątek, 15 kwietnia 2016 r., o godzinie 1800, w Akademii Rozwoju Umiejętności przy ul. Kilińskiego 24 odbędzie kolejne, 18. spotkanie  Laboratorium filozoficznego. Cykl zapoczątkowany na poprzednim spotkaniu, jest przewidziany na cały bieżący rok. Rozpoczął on nowy rodzaj aktywności twórczej…

Laboratorium filozoficzne

Laboratorium filozoficzne

W piątek, 18 marca 2016 r., o godzinie 1800, w Akademii Rozwoju Umiejętności przy ul. Kilińskiego 24 odbędzie kolejne, 17. spotkanie  Laboratorium filozoficznego. Na spotkaniu poprzedzającym obecne, została zaakceptowana propozycja nowego cyklu na rok bieżący. Nie ma on swojego tytułu.…

Laboratorium filozoficzne

Laboratorium filozoficzne

W piątek, 19 lutego 2016 r., o godzinie 1800, w Akademii Rozwoju Umiejętności przy ul. Kilińskiego 24 odbędzie 16. spotkanie Laboratorium filozoficznego. Tematem spotkania będzie podsumowanie cyku „Świadomość, duchowość a codzienność”, a dokładnie, na koniec proponuję powrócić do trzech pojęć:…

Laboratorium filozoficzne

Laboratorium filozoficzne

  Laboratorium filozoficzne IX spotkanie z cyklu „Świadomość i duchowość a codzienność”. Temat rozważań: przyjaźń, piękno, czas.   Program spotkania: „Kanon piękna” – wykład Leszka Wieliczko (około jednej godziny) Przerwa (10 – 15 minut) Podsumowanie dwóch lat pracy Fundacji U…

Laboratorium filozoficzne

Laboratorium filozoficzne

W piątek, 27 listopada, o godzinie 1800, w Infopunkcie przy ul. Łokietka 5/1 w ramach Laboratorium filozoficznego odbędzie się kolejne, VIII już spotkanie z cyklu „Świadomość i duchowość a codzienność”. Tematem rozważań będzie: wiara, duchowość, religia, modlitwa, śmierć. wierzyć to…

<< Starsze