kontemplacja

Fundacja U Żródeł

Fundacja U Żródeł

Wszystkie piątki każdego miesiąca, kiedy nie będą miały miejsca wydarzenia takie jak laboratoria, wykłady, koncerty, warsztaty, czy inne, są nazwane „Piątkami otwartymi”. W godzinach od 1800 do 2100 tymczasowa siedziba fundacji będzie otwarta dla każdego, kto będzie chciał porozmawiać, a…

<< Starsze