kontemplacja

Fundacja U Żródeł

Fundacja U Żródeł

Wszystkie piątki każdego miesiąca, kiedy nie będą miały miejsca wydarzenia takie jak laboratoria, wykłady, koncerty, warsztaty, czy inne, są nazwane „Piątkami otwartymi”. W godzinach od 1800 do 2100 tymczasowa siedziba fundacji będzie otwarta dla każdego, kto będzie chciał porozmawiać, a…

Laboratorium medytacji

Laboratorium medytacji

02 października 2015 r. w piątek o godz. 1800 w „Infopunkcie” przy ul. Łokietka 5/1, po wakacyjnej przerwie, rozpoczynają się prace Laboratorium medytacji. Przyczyna miesięcznego opóźnienia spowodowana jest moimi rozważaniami nad koniecznością ustalenia i doprecyzowania celu podejmowanych działań w trakcie…

Laboratorium medytacji

Laboratorium medytacji

08 maja 2015 r. w piątek przy ul. Łokietka 5 w Infopunkcie, rozpoczynają się prace Laboratorium medytacji, podczas których będą badane takie przestrzenie jak uważność, czujność, obserwacja aktywności umysłu, doświadczanie stanu bez myśli, budzenie wrażliwości na poziomie zmysłów bez interpretacji…

<< Starsze