świadomość

Laboratorium uważności i wnikliwości

Laboratorium uważności i wnikliwości

W dniu 23 września 2016 r. o godz. 18.00 w siedzibie fundacji na ul. Lelewela 4 odbędzie się spotkanie wprowadzające reaktywowanego Laboratorium uważności pod zmienioną nazwą Laboratorium uważności i wnikliwości. Wszystkie szczegóły programu zostaną przedstawione w trakcie spotkania. Zapraszam osoby,…

Laboratorium filozoficzne

Laboratorium filozoficzne

W piątek, 15 kwietnia 2016 r., o godzinie 1800, w Akademii Rozwoju Umiejętności przy ul. Kilińskiego 24 odbędzie kolejne, 18. spotkanie  Laboratorium filozoficznego. Cykl zapoczątkowany na poprzednim spotkaniu, jest przewidziany na cały bieżący rok. Rozpoczął on nowy rodzaj aktywności twórczej…

Laboratorium filozoficzne

Laboratorium filozoficzne

W piątek, 18 marca 2016 r., o godzinie 1800, w Akademii Rozwoju Umiejętności przy ul. Kilińskiego 24 odbędzie kolejne, 17. spotkanie  Laboratorium filozoficznego. Na spotkaniu poprzedzającym obecne, została zaakceptowana propozycja nowego cyklu na rok bieżący. Nie ma on swojego tytułu.…

Laboratorium filozoficzne

Laboratorium filozoficzne

W piątek, 19 lutego 2016 r., o godzinie 1800, w Akademii Rozwoju Umiejętności przy ul. Kilińskiego 24 odbędzie 16. spotkanie Laboratorium filozoficznego. Tematem spotkania będzie podsumowanie cyku „Świadomość, duchowość a codzienność”, a dokładnie, na koniec proponuję powrócić do trzech pojęć:…

<< Starsze