edukacja

Witamy

Koło studyjne świadomego zdrowia

Fundacja U Źródeł to ośrodek poszukiwań i badań twórczych na gruncie kultury, sztuki, filozofii i duchowości. Fundacja powołana do istnienia w styczniu 2014 r., jest organizacją niezależną i pozarządową. Posiada status prawny. Fundacja poszukując u źródeł, jak to wynika z…

<< Starsze