Koncerty – Tomek Niewiadomy

W dniu 10 maja 2018, o godz. 1900 odbędzie się pierwszy z cyklu „Muzyka archaiczna” koncert Tomka Niewiadomego. Wykorzystując różne instrumenty proste, nazywane czasami prymitywnymi, a także instrumenty wykonane przez niego samego, pokaże nam Tomek, jak można budować linię melodyczną spójną w sobie, z wplecioną w nią dramaturgią ludzkich przeżyć. Elementy, które stanowią całość takiego zdarzenia muzycznego, mogą dodatkowo łączyć się z jeszcze innymi formami ekspresji twórczej i ten fakt jest przewidzianą niespodzianką w pierwszym koncercie.

W kulturze europejskiej kolebką muzyki antycznej jest m.in. starożytna Grecja. Już przed naszą erą, sięgając do X w. p.n.e. i wieków późniejszych, istnieją zapisy mówiące o rozwoju i znaczeniu dźwięku, który z jednej strony będąc częścią środowiska naturalnego, stał się nieodłącznym elementem życia człowieka pobudzając  i rozwijając jego wrażliwość. Naturalne odgłosy przyrody były inspiracją do naśladownictwa, do dźwiękotwórczej rozbudowy warstwy melodycznej głosu ludzkiego i konstruowania, z wykorzystaniem naturalnych materiałów, prostych instrumentów muzycznych. Czasy antyczne, to okres rozkwitu myśli ludzkiej, aktywności twórczej szeroko pojętej, to również świadoma refleksja określająca wartości, które warto rozwijać. Jednym z ówczesnych filozofów był Epikur. Proste formy tamtego okresu, na ile mają moc oddziaływania i kształtowania komunikacji międzyludzkiej, pokaże zapowiedziany powyżej koncert Tomka Niewiadomego.

Tomasz Niewiadomy – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej – specjalność Muzykoterapia. Absolwent Studium Edukacji Niezależnej Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych – specjalność Pedagogika Waldorfska. Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Swoje doświadczenie i wiedzę zgłębiał przez wiele lat (1999-2010 r.)  za granicą kraju, głównie w placówkach antropozoficznych w Niemczech, Szwajcarii a także w Holandii. Pierwsze kroki (2004 r.) z zakresu terapii dźwiękiem z wykorzystaniem gongów stawiał u boku Dona Coneraux. Tomasz podąża nurtem sztuki i kreacji organicznej.  Łączy profilaktykę, terapię dźwiękiem z wykorzystaniem gongów oraz instrumentów archaicznych, etnicznych z graniem estradowym, tym samym jest jednym z pionierów w naszym kraju który tworzy sesje/koncerty o charakterze relaksacyjno – rozrywkowym na rzecz integracji społecznej. Pracuje także na rzecz osób niepełnosprawnych. W Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” prowadzi pracownie muzyczną a w ramach niej zespół muzyczny Maszyniści Dźwięku w którego skład wchodzą wyłącznie osoby niepełnosprawne. Prowadzi dla dzieci, młodzieży i dorosłych warsztaty i szkolenia, a także współpracuje stale z licznymi artystami i organizacjami pozarządowymi promującymi szeroko rozumiane zdrowie i ekologie.

Zapraszamy

Fundacja U Źródeł i Telewizja VTV

Zaproszenie – darowizna na cele statutowe fundacji – 25 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *