Laboratorium filozoficzne

We wrześniu br. rozpocznie swoją działalność Laboratorium filozoficzne. Na pierwszy spotkaniu zostanie ustalona częstotliwość następnych spotkań, a także miejsce, dzień tygodnia jak i godzina i czas ich trwania. Ważne jest, by osoby zainteresowane uczestnictwem zgłosiły swój akces wcześniej, drogą e-mail, na adres fundacji, z informacją między innymi o tym, w jakich dniach tygodnia w miesiącu i godzinach dysponują wolnym czasem. Do osób tych na początku września zostanie wysłana informacja o terminie, godzinie i miejscu pierwszego spotkania.

Laboratorium filozoficzne będzie polem dyskusji i rozważań na wiele różnych tematów związanych przede wszystkim z możliwościami odnalezienia się człowieka w dzisiejszej rzeczywistości. Współczesna cywilizacja i środowisko naturalne, to bieguny nie idące w parze jedną drogą w swym rozwoju. Przywracanie dzisiejszym czasom tradycji duchowych wielu kultur sięgających czasów sprzed naszej ery, odkrycia naukowe ostatnich dwóch wieków, szczególnie w dziedzinie fizyki, psychologii i nauk społecznych, osiągnięcia technologiczne i wiele innych, doprowadziły dzisiaj do coraz bardziej drastycznego oddzielenia człowieka od środowiska naturalnego. Dodatkowo nastąpiło w wielu przypadkach pomieszanie pojęć w potocznym ich stosowaniu. Wieloznaczność rodzi wielość interpretacji i sposobów rozumienia, często nie mających odniesienia do własnych doświadczeń i utrudniających skuteczną komunikację pomiędzy, w działaniach twórczych. Dlatego laboratorium filozoficzne mając na uwadze w swych podstawach szukanie sensu i celu istnienia życia człowieka, chce weryfikować, ujednolicać i budować konsensus porozumienia na drodze rozwoju. Kilka dodatkowych informacji można znaleźć w zakładce Warsztaty i laboratoria.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *