komunikacja

Fundacja U Żródeł

Fundacja U Żródeł

Wszystkie piątki każdego miesiąca, kiedy nie będą miały miejsca wydarzenia takie jak laboratoria, wykłady, koncerty, warsztaty, czy inne, są nazwane „Piątkami otwartymi”. W godzinach od 1800 do 2100 tymczasowa siedziba fundacji będzie otwarta dla każdego, kto będzie chciał porozmawiać, a…

Laboratorium filozoficzne

Laboratorium filozoficzne

Najbliższe, Lf XXIII. odbędzie się 14.10.2016 o godz. 18.00, w siedzibie fundacji na terenie Wrocławskiej Drukarni Naukowej przy ul. Lelewela 4 na IV piętrze. Kontynuując tegoroczny cykl spotkań, który umożliwia każdemu uczestnikowi indywidualnie określenie tematu kolejnego spotkania i poprowadzenie go,…

<< Starsze